Договір публічної оферти

Публічна оферта

Надана нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) власника сервісу HMARA.IO ФОП Тарасевич Дмитро Ігорович (далі іменованого «Виконавець») будь-якій фізичній або юридичній особі (далі «Замовник») укласти Договір на абонентське обслуговування та містить усі суттєві умови надання послуг.

Зазначена пропозиція є публічним Договором приєднання і згідно з діючим законодавством України має належну юридичну силу. Умови оферти є однаковими для всіх споживачів і не можуть бути змінені другою Стороною Договору.

Дана пропозиція згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) якої вважається реєстрація Замовника в обліковій системі на веб-сервері Виконавця за адресою https://hmara.io/ru/register.

Терміни та визначення

Сервер — програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції за запитом клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

VPS — послуга, в рамках якої користувачеві надається так званий Віртуальний приватний сервер, який є копією гостьової операційної системи (далі — ОС), відокремленої на рівні ядра основної ОС. На одному фізичному сервері може бути запущено безліч віртуальних серверів. Крім деяких очевидних обмежень, кожен віртуальний сервер надає повний та незалежний контроль і управління гостьовою операційною системою та сервісними сервісами, як представляє його звичайний сервер, та використовується переважно для розміщення ресурсомістких сайтів, сервісів, яким необхідна тонка настройка операційної системи, поштових служб тощо.

Трафік — загальний обсяг даних (файли, пошта тощо), який проходить через сервер протягом певного часу.

Хостинг — послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі Інтернет.

CPU (процесор) — потужність процесора, яка гарантується Виконавцем під час надання Замовнику послуги VPS згідно обраного тарифного плану.

Тарифний план (тариф) — сукупність цінових пропозицій Виконавця, яка передбачає можливість замовлення послуг Виконавця та доступна для ознайомлення будь-якому користувачу мережі Інтернет. На сайті Виконавця розміщена остання версія переліку тарифних планів Виконавця.

RAM — оперативна пам'ять сервера, об'єм якої надається згідно обраного Замовником тарифного плану.

Проксі-сервер — сервер і/або програмне забезпечення, яке виступає в якості посередника між комп'ютерами-клієнтами та/або серверами.

Root-доступ — вид доступу, власник якого має право на виконання всіх без винятку операцій.

Логін — унікальний для сервера Виконавця набір літер та цифр, які в сполученні з паролем служать ідентифікатором Замовника на сервері Виконавця.

Пароль — набір літер та цифр, які разом з логіном дозволяють Замовнику входити в систему Виконавця.

Замовлення — електронне повідомлення, відправлене Замовником Виконавцю з сайту Виконавця, що містить номер замовлення та перелік послуг, які Замовник хоче отримати.

Панель управління замовленнями - розділ сайту Виконавця, логін і пароль до якого надається Замовнику після формування замовлення за посиланням https://hmara.io/ru/dashboard.

У системі управління замовленнями зберігаються дані Замовника, перелік оплачених Замовником рахунків, активних серверів. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження в таємниці логіна та пароля до панелі управління замовленнями. Будь-які дії в панелі управління замовленнями, здійснені з використанням логіна та пароля Замовника, безумовно визнаються Сторонами такими, що були виконані особисто Замовником.

Тікет-система - розділ сайту Виконавця, логін і пароль до якого надається Замовнику після заповнення реєстраційних даних на сайті Виконавця. У тікет-системі зберігаються перелік, дата та вміст відправлених Замовнику Виконавцем електронних повідомлень. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження в таємниці логіна та пароля до тікет-системи. Будь-які дії в тікет-системі, здійснені з використанням логіна та пароля Замовника, безумовно визнаються Сторонами такими, що були виконані особисто Замовником.

Коректні дані - достовірна інформація, що піддається перевірці, необхідна для ідентифікації Замовника та надана Замовником під час реєстрації на веб-сайті Виконавця, а також надана при замовленні відповідної послуги.

DoS/DDoS-атаки - блокування роботи служб і сервісів сервера, доступу до нього з мережі Інтернет шляхом надсилання великої кількості TCP та/або UDP-пакетів на IP-адресу сервера або шляхом надсилання великої кількості запитів до служб і сервісів сервера.

Сайт Виконавця - веб-сайт, який знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://hmara.io/. Доступ до такого веб-сайту мають усі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень, проте на різних рівнях доступу, залежно від реєстрації на такому веб-сайті.

Спам — це:

 • здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного або агітаційного характеру іншим користувачам Мережі без їх згоди; листів, що містять грубі та образливі висловлювання та пропозиції, розміщення в якій-небудь конференції або форумі повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції або форума або їх розміщення було попередньо узгоджено з власниками або адміністраторами такої конференції або форума;
 • розсилка інформації отримувачам, які вже виражали свою небажання отримувати таку інформацію;
 • використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок www тощо) як контактних даних при здійсненні будь-яких з вищезазначених дій, незалежно від того, з якої точки Мережі були здійснені дії.

Послуга (послуги):

 • надання Замовнику унікального імені (логіну), який дозволяє йому розміщувати дані на сервері Виконавця;
 • надання Замовнику логіну та пароля для входу в панель керування замовленнями;
 • надання Замовнику дискового простору та інших технічних ресурсів на сервері Виконавця відповідно до додатків цієї Угоди;
 • отримання Замовником необхідних для використання хостингу консультацій від служби технічної підтримки, контактні координати якої вказані на сайті Виконавця.

Заплановані технічні роботи — сукупність технічних операцій, що виконуються Виконавцем у встановлений період часу, необхідних для забезпечення працездатності серверів.

Надзвичайні технічні роботи — сукупність технічних операцій, що виконуються Виконавцем на серверах поза рамками запланованих технічних робіт для усунення причин недоступності послуг, що надаються Замовнику. Такі роботи можуть бути обумовлені необхідністю встановлення критичних оновлень, патчів, заміною вийшов з ладу обладнання або проведенням інших невідкладних робіт, необхідних для забезпечення працездатності серверів. У разі проведення надзвичайних технічних робіт Виконавець зобов'язується прийняти всі можливі заходи та повідомити Замовника про такі роботи якомога раніше.

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги хостингу, місця на сховищі Виконавця для організації резервного копіювання (далі — послуги) відповідно до Порядку надання послуг. Перелік послуг, що надаються Замовнику згідно з цим Договором, вказується в Замовленні. Перелік, опис та вартість послуг опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця https://hmara.io/. Виконавець обслуговує, забезпечує технічну підтримку та надає послуги, передбачені цим договором, — особисто або залучаючи третіх осіб, в т. ч. на умовах передачі хостингу (її частини) в оренду.

1.2. Замовник зобов'язується оплатити обрані ним послуги відповідно до тарифів, зазначених на веб-сайті Виконавця в межах обраного Замовником тарифу, та в порядку, визначеному даним Договором.

2. Порядок надання послуг

2.1. Обравши тарифний план віртуального сервера, Замовник надсилає до Виконавця заявку на отримання послуг, використовуючи відповідні форми та засоби на офіційному веб-сайті Виконавця https://hmara.io/. На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної послуги в електронному вигляді.

2.2. Послуги надаються Замовнику за умови внесення передоплати за один і більше розрахункових періодів на підставі виставленого рахунку.

2.3. Виконавець веде облік послуг та платежів Замовника. Розрахунки по Договору здійснюються в національній валюті (гривнях). За побажанням Замовника на інформаційній основі надається інформація про ціни в доларах США (USD) або євро (EUR). Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про всі здійснені замовлення та платежі через Панель управління замовленнями.

2.4 Під час формування замовлення, а також під час користування послугою Замовник зобов'язується надати коректні дані, зокрема дійсну (не тимчасову) e-mail адресу та актуальний номер телефону Замовника. За необхідності перевірки достовірності особи Замовника Замовник зобов'язується надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

2.5 Запит у технічний відділ може бути надісланий через Ticket-систему, розташовану в панелі клієнта, за електронною адресою: support@hmara.io, а також через месенджер Telegram. Сума оплати за додатково надані послуги розраховується виходячи з витраченого часу на розв'язання поставленого завдання і не підлягає поверненню. Виконавець зберігає за собою право відмовити в наданні технічної допомоги без пояснення причин.

2.6. При зверненні Замовника до Виконавця щодо технічної підтримки Виконавець зобов'язується виконувати операції, запитані Замовником, тільки після повідомлення останнім свого логіну і пароля, а також своїх особистих даних (прізвище, ім'я, по батькові), при цьому Виконавець має право відхилити запит на виконання запитуваних операцій в наступних випадках:

 • у випадку неповної або недостовірної інформації, зазначеної в цьому пункті;
 • у випадку неможливості виконання запитуваних змін через технічні особливості надання послуг;
 • у випадку, якщо запит стосується питань якості, правильності та безпомилковості функціонування програмного забезпечення, розробленого третіми особами.

2.7. Служба технічної підтримки не надає консультації з питань програмування, веб-дизайну, налаштування скриптів та програм, а також з інших подібних питань.

2.8. Виконавець залишає за собою право за своїм розсудом попросити Замовника надати фотографію або скан-копію документа, що підтверджує особу (паспорт/заграничний паспорт/водійське посвідчення/інший документ, що підтверджує особу Замовника), а також відмовити у наданні послуг без пояснення причин. Ця умова стосується замовлень на послуги з тестовим періодом, а також платних замовлень у випадках, якщо попередня перевірка замовлення показала необхідність запиту документів, що підтверджують особу Замовника.

2.9. До надання повного доступу до облікового запису Замовник або його уповноважена особа зобов'язані пройти процедуру підтвердження прав власності або законного розпорядження обліковим записом. У такому ж порядку здійснюються інші дії, пов'язані з користуванням послугою: управлінням, тимчасовим блокуванням, видаленням, поверненням коштів тощо. Такі дії можуть бути виконані Виконавцем лише після успішної процедури підтвердження Замовником права власності на обліковий запис.

Критерії для підтвердження права володіння обліковим записом, зазначені нижче:

 • підтвердити права доступу до електронної пошти, зазначеної в обліковому записі;
 • підтвердити права доступу до телефону, зазначеного в обліковому записі;
 • підтвердити ім'я та прізвище, зазначені в обліковому записі, надавши скан-копію паспорта;
 • надати копії квитанцій про оплату послуг.

Ні одна з вищезазначених підстав не може бути абсолютною. Замовник погоджується з узгодженими способами ідентифікації.

У випадках, якщо Замовник не може пройти перевірку зазначеним способом, Виконавець приймає рішення на свій розсуд. Виконавець не несе відповідальності за надання або ненадання доступу до облікового запису Замовника.

2.10 Виконавець відправляє повідомлення щодо послуг, які надаються Замовнику, на електронну пошту Замовника, зазначену в Панелі клієнта.

3. Порядок надання послуг користування віртуальним сервером

3.1 Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про використання ним ресурсів замовленого ВПС-сервера (серверів), а також до журналу подій і статистики через панель керування.

3.2 Про проведення запланованих технічних робіт на обладнанні Виконавця, у панелі клієнта Виконавець зобов'язується повідомити Замовника не менше ніж за 48 годин до проведення таких робіт. У разі необхідності проведення екстрених технічних робіт на обладнанні Виконавця, в панелі клієнта Виконавець зобов'язується вжити всіх можливих заходів для проведення таких робіт у найкоротші строки та повідомити Замовника про такі роботи якомога швидше.

3.3 У разі споживання понад 5 ТБ трафіку під час використання послуги ВПС Виконавець має право знизити пропускну спроможність інтерфейсу сервера до 10 Мбіт/с до кінця календарного місяця, у якому відбулося перевищення споживання трафіку. З першого числа наступного місяця ліміт швидкості буде повернуто до свого початкового значення.

3.4 Трафік обмежується згідно з тарифним планом. При вичерпанні ліміту трафіку, встановленого тарифом, Замовник має змогу придбати додатковий трафік або перейти на вищий план. Кошти, сплачені за додатковий трафік, поверненню не підлягають. У разі, якщо ВПС вичерпає місячний ліміт трафіку, послуга може бути заблокована до початку наступного місячного періоду.

3.5 Дисковий простір виділяється згідно з тарифним планом. Дисковий простір розміром до 4 ГБ може бути зайнятий системою і недоступний для завантаження контенту. Замовник має можливість замовити додатковий дисковий простір або перейти на вищий план. Кошти, сплачені за додатковий дисковий простір, поверненню не підлягають.

4. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1 Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на послуги користування ВПС-сервером, що надаються Замовнику, а також інші послуги, що надаються Виконавцем, у разі зміни курсу долара США по відношенню до інших валют більш ніж на 5%. Зміни курсу долара США визначаються виходячи зі змін курсу на міжбанківському валютному ринку України. Вартість послуг користування ВПС-сервером у доларі США залишається незмінною з моменту замовлення послуги.

Виконавець має право в односторонньому порядку змінити ціни на надані Замовнику послуги додаткових IP-адрес, ліцензії хостингових панелей, а також на інші додаткові послуги, у разі зміни ціни третіми особами, правовласниками об'єктів, необхідних для надання цих послуг.

У тому випадку, якщо у Замовника є неоплачені рахунки на момент зміни цін, в ці рахунки також вносяться зміни відповідно до даних змін.

4.2 Оплата послуг здійснюється автоматично у формі добової передоплати Виконавцю, відповідно до наявності коштів на балансі Замовника.

4.3 Оплата є фіксованим платежем і оплачується Замовником незалежно від факту використання послуг.

4.4 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснюваних ним платежів. Якщо з будь-якої причини оплата рахунку не може бути проведена в обумовлені Договором строки, Замовник зобов'язується письмово повідомити про це Виконавця. Відстрочка платежу здійснюється на розсуд Виконавця.

4.5 Банківські витрати за оплату рахунків Виконавця оплачуються Замовником. У разі оплати карткою, валюта якої відрізняється від валюти обраного способу оплати, сума підсумкової транзакції може виявитися вищою за заявлену вартість послуги через додаткову конвертацію на стороні банку-емітента.

4.6 При зміні банківських реквізитів Виконавця з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та публікації на веб-сайті Виконавця (https://hmara.io/) Замовник самостійно несе відповідальність за подальші платежі, сплачені за старими реквізитами.

4.7 Платежі за продовження послуг не повертаються.

4.8 При оплаті замовлення банківською карткою, обробка платежу (включно з введенням номера картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи, яка пройшла міжнародну сертифікацію. Це означає, що конфіденційні дані Замовника (реквізити картки, її реєстраційні дані та ін.) не передаються Виконавцю. Їхнє опрацювання повністю захищене і ніхто, зокрема адміністратори та служба підтримки, не можуть отримати платіжні та банківські дані Замовника.

Під час роботи з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa і MasterCard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечне опрацювання реквізитів банківської картки Замовника. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку угод з банківськими картами шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, і закритих банківських мереж, що мають найвищий ступінь захисту.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1 Виконавець зобов'язується:

5.1.1 Надавати основні та додаткові послуги відповідно до умов обраного або індивідуального тарифного плану Замовником.

5.1.2 За запитом Замовника надавати технічні консультації в обсязі, необхідному для коректної взаємодії Сторін при виконанні умов цього Договору.

5.1.3 У разі невиконання або незадовільного надання послуг за даним Договором та отримання письмового звернення від Замовника щодо дострокового розірвання Договору не пізніше тридцяти днів з моменту оплати послуг за даним Договором повернути Замовнику повну вартість оплаченої послуги, за виключенням оплати додаткових послуг, послуг третіх осіб чи ліцензій, коштів, що були нараховані на баланс Замовника у системі Виконавця як винагороду за участь в акціях Виконавця, а також партнерських комісій, що були нараховані на баланс Замовника, а також нарахування партнерських комісій на балансі Замовника. Повернення вартості оплаченої послуги здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання письмового звернення. Якщо письмове звернення про дострокове розірвання Договору отримано після спливу тридцяти календарних днів з моменту оплати послуг за даним Договором, Виконавець звільняється від зобов'язань щодо повернення повної або часткової вартості послуг Замовнику.

5.1.4 У разі порушення умов цього Договору повідомити Замовника через електронну пошту або месенджер Telegram про виявлення порушення.

5.1.5 Повідомити Замовника в разі виявлення Виконавцем факту спроби третіх осіб нашкодити працездатності сайту Замовника, якщо для усунення наслідків або запобігання цих випадків потрібні спеціальні дії Виконавця.

5.1.6 Повідомити Замовника про призупинення надання послуг.

5.1.7 Не розголошувати та не використовувати інформацію щодо діяльності Замовника, яка стала відома Виконавцю під час виконання цього Договору, для здійснення будь-яких цілей, крім виконання умов цього Договору, за винятком передбачених законом випадків.

5.2 Замовник зобов'язується:

5.2.1 Надавати повну та достовірну інформацію. За наслідки, які виникли внаслідок некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальність. За необхідності перевірки достовірності особи Замовника надати всі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.

5.2.2 Виконувати умови, викладені в цьому Договорі.

5.2.3 Своєчасно здійснювати оплату послуг відповідно до Договору.

5.2.4 Не вживати жодних заходів, що навмисне або ненавмисне ведуть до порушення функціонування програмного забезпечення та/або систем Виконавця.

5.2.5 Не використовувати послуги, що надаються Виконавцем, для здійснення діяльності, що суперечить національному та міжнародному законодавству.

5.3 Сторони зобов'язуються:

без обопільної згоди не передавати третім особам організаційно-технологічну та комерційну інформацію, яка становить таємницю для будь-якої зі Сторін (далі - "конфіденційна інформація") за умови, що:

 • така інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність через її невідомість третім особам;
 • до такої інформації немає вільного доступу на законній основі;
 • володар такої інформації приймає належні заходи для забезпечення її конфіденційності.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Користуватися придбаними послугами на свій розсуд в межах, визначених законодавством та цим Договором.

5.4.2. Отримувати технічні консультації в обсязі, необхідному для коректної взаємодії Сторін при виконанні умов цього Договору.

5.4.3. Звертатися до представника Виконавця з пропозиціями з питань поліпшення якості наданих послуг та оптимізації процесу їх використання Замовником.

5.5. Виконавець має право:

5.5.1. Повністю або частково призупиняти надання послуг (на розсуд Виконавця) без попереднього додаткового попередження в наступних випадках:

 • у випадку невиконання Замовником умов Договору;
 • у випадку повторного невиконання Замовником вказівок фахівців Виконавця щодо використання послуг;
 • якщо Виконавець має достатні підстави вважати, що будь-які дії, здійснені Замовником з використанням послуг, які надані Замовнику згідно з цим Договором, завдають або можуть завдати шкоди Виконавцеві, іншим замовникам або нормальному функціонуванню системи Виконавця;
 • у випадку, якщо Замовник здійснював несанкціоновану розсилку (спам) у будь-якій формі;
 • у випадку DoS/DDoS-атаки на VPS-сервер Замовника, яка впливає на роботоздатність технічного обладнання Виконавця, а також його мережеве обладнання. Поновлення роботи можливе тільки на розсуд Виконавця. Повернення грошових коштів в разі припинення надання послуги в результаті DoS/DDoS-атаки не здійснюється;
 • у випадку, коли надання послуги Замовнику завдає шкоди діловій репутації Виконавця;
 • при отриманні вимоги уповноважених державних органів у випадку порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.

5.5.2 Служба технічної підтримки Виконавця не зобов'язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про яке можна отримати з відповідних керівництв користувача для даного програмного забезпечення, і не несе відповідальності за непрофесійні або некваліфіковані дії Замовника або його представників.

5.5.3 У разі завищених вимог Замовника до апаратних або інших ресурсів Виконавця, порівняно з обраним Замовником тарифним планом, запропонувати Замовнику перехід на інший тариф. У разі відмови Замовника змінити тариф, вимоги Замовника вважаються належно виконаними.

5.6 Замовнику забороняється:

5.6.1 Заборонено використовувати сервери з метою розсилки поштового спаму та інших видів масових розсилок (програмне забезпечення, призначене для розсилки повідомлень по форумах, чатах, гостьових, e-mail тощо), підтримкою хакінгу, крекінгу та інших незаконних дій у мережі Інтернет. У разі виявлення масових спам-розсилок Виконавець залишає за собою право заблокувати можливість відправки електронної пошти для послуги Замовника.

5.6.2 На серверах заборонено розміщувати будь-які матеріали, що суперечать законам України та країн, зазначених у локації сервера, або матеріали, які порушують авторські права третіх сторін (порнографія, піратський контент, матеріали, що пропагують насильство, вбивство, расову ненависть, міжнаціональну ворожнечу тощо).

5.6.3 У випадках розміщення порноматеріалів або 'еротики', оскільки чітку межу між ними визначити неможливо, - така ситуація вирішується на розсуд Адміністрації.

5.6.4 Замовнику заборонено розміщувати на дисковому просторі орендованого сервера комп'ютерні віруси будь-яких типів або шкідливе програмне забезпечення.

5.6.5 Розміщення ігрових сервісів.

5.6.6. Масова розсилка електронної пошти.

5.6.7 Категорично заборонено розміщувати різного роду php-шлюзи, скрипти анонімайзерів, gate і proxy.

5.6.8 Заборонено встановлення IRC-серверів, IRC-ботів, різних сканерів мережі.

5.6.9 Розміщувати на обладнанні Виконавця Торрент-трекери;

5.6.10 Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, що займаються продажем приватних акаунтів (в ігрових ресурсах, у сторонньому ПЗ, у платіжних системах, у поштових системах тощо);

5.6.11. розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти hyip-проектів, Веб-сайти фінансових пірамід або Веб-сайти, присвячені створенню фінансових пірамід та їхніх подібностей;

5.6.12. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, що розповсюджують, сприяють розповсюдженню або описують виробництво будь-яких наркотичних речовин або курильних сумішей;

5.6.13. Розміщувати на обладнанні Виконавця Фішингові ресурси;

5.6.14. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-ресурси політичних рухів і партій, вебсайти, що мають пряме або непряме відношення до політики;

5.6.15. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, присвячені тематиці кардшарингу або ті, що надають цей сервіс;

5.6.16. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, прямо або побічно пов'язані з продажем будь-яких препаратів, для яких необхідна ліцензія, без відповідної ліцензії;

5.6.17. Розміщувати на обладнанні Виконавця Веб-сайти, прямо або побічно пов'язані з терористичними організаціями, що офіційно визнані такими національним або міжнародним законодавством, а також веб-сайти, пов'язані з антидержавною діяльністю.

5.6.18 Заборонено реєстрацію декількох акаунтів одним користувачем. Адміністрація сайту залишає за собою право вживати будь-яку дію, аж до видалення безліч створених, так і основних акаунтів.

5.6.19. Заборонено використовувати сервери Виконавця для несанкціонованого доступу та мережевих атак різного виду.

5.6.20. Користувачам заборонено використовувати підтвердження SMS з номера, який не належить їм особисто. Також заборонено активацію облікових записів за допомогою SMS-сервісів.

6. Відповідальність Сторін

6.1 Виконавець не несе відповідальності:

6.1.1 За перебої в наданні послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та/або третьої Сторони.

6.1.2 За будь-який збиток, заподіяний Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем послуг, у випадках, коли Замовник був проінформований про можливість таких збитків або такі збитки є наслідком дій Замовника.

6.1.3 За зміст і достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається шляхом надання послуг.

6.1.4 За справність належного Замовнику обладнання та програмного забезпечення, які використовуються Замовником.

6.1.5 За втрату прибутку та/або доходу, а також за непрямі збитки Замовника в період використання або невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця.

6.1.6 За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник.

6.1.7 За зміст інформації, яка розміщена на веб-сайті Замовника.

6.1.8 За цілісність, достовірність і присутність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.

6.1.9 За проблеми, пов'язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.

6.1.10 За некваліфіковані дії Замовника або його представників, які стосуються використання послуги.

6.1.11 За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику у випадках, коли Замовник, навмисне чи ненавмисне, порушив їхню працездатність, видалив або вніс зміни до системних чи службових файлів.

6.1.12 За працездатність і придатність для використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою Стороною.

6.1.13. За відповідність результатів наданих послуг очікуванням Замовника.

6.1.14. за будь-якими претензіями Замовника, пов'язаними з недостатньою, на думку Замовника, інформованістю Замовника про природу, характер, складові та можливі наслідки надання послуг.

6.1.15. за збитки будь-якого роду, понесені Замовником через видалення та/або розголошення своїх логіна і пароля.

6.2 Замовник несе відповідальність:

6.2.1 За порушення чинного законодавства, здійснені Замовником або третьою Стороною шляхом використання послуг, наданих Замовнику Виконавцем.

6.2.2 За недотримання умов цього Договору.

6.2.3 За недотримання строків та порядку оплати послуг.

6.2.4 За збереження в таємниці параметрів доступу до послуги (логін і пароль) і за збитки, які можуть бути заподіяні в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу до послуги.

6.2.5 За збереження резервної копії даних, розташованих на замовленому ним ВПС.

7. Програмне забезпечення третіх осіб

7.1 Виконавець надає Замовнику можливість використання програмного забезпечення, що належить третім особам. Виконавець не гарантує досягнення будь-яких конкретних результатів, які можуть бути отримані при використанні такого програмного забезпечення. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збої у функціонуванні такого програмного забезпечення.

7.2 Замовник має право додавати і використовувати стороннє програмне забезпечення під час використання послуг Виконавця тільки в тих випадках, коли воно сумісне з послугами, що надаються, і затверджено Виконавцем. Замовник використовує програмне забезпечення третіх осіб на свій страх і ризик.

8. Передача прав та зобов'язань

8.1 Кожна зі Сторін може передавати свої права та обов'язки за даним Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіям, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

9. Вирішення спорів

9.1 Усі спори і розбіжності, що виникли в результаті виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

9.2 У разі неможливості дійти згоди між Сторонами спір передається на розгляд суду зі встановленою підвідомчістю та підсудністю в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10. Форс-мажор

10.1 Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це стало наслідком непереборної сили, про яку Сторони не могли знати заздалегідь або не могли передбачити. До таких обставин належать: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні і терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їхніх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору та їхнє виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.